Song Lyrics

"Mbuso Wakho (Live)"

by We Will Worship
Album: Mmuso (Live)

Uyingcwele ngcwele wena Ndinguye
( You Holy, Holy great I am)
Wena ophula ngaphandle kweskhathi
( You who lives outside of time)
Wawukhona emandulo
(You there in the beginning)
Umhlaba ungekabibikho X2
( Before the existence of the earth )

Umbuso wakho mawufike
(Let your Kingdom come)
Intando yakho yenziwe emhlabeni
(Your will be done on earth as it is in heaven)

Thina siyibandla lakho
(Us as your church)
Siyema Nkosi esikhaleni
(We are standing in the gap)
Siyakhuleka ngazwilinye
(Praying in one voice)
Sithi mawufike
(Saying let it come)

Thina singaba ntwana bakho
(We as your children )
Siyema baba esikhaleni
(Father we are standing in the gap)
Siyakhuleka ngazwilinye
(We are praying with one voice)
Sithi mawufike
(Saying let it come)Words & Music by Njabulo Kunene
©2016 W W W MusicComments / Requests