Song Lyrics

"Njengexhama (Live) [feat. Bongeziwe Mabandla]"

by We Will Worship
Album: Mmuso (Live)

Njengexhama elinxaniweyo umphefumlo wam unxanelwe
(Like a thirsty deer, my soul thirsts for)
uYesu uThixo osindisayo nguye umthombo wamanzi aphilayo
(Jesus, God who saves, He is the fountain of living water)
Umphefumlo wam unxaniwe
Umphefumlo wam unxaniwe
(My soul is thirsty)
Umphefumlo wam unxanelwe wena wedwa
(My soul thirsts for You alone)
Ndilangazelela ukusondela kuwe kuwe
(I long to draw near to You)Words & music by Langa Mbonambi
©2016 W W W MusicMusic Video
Comments / Requests